Z historii polskiej wokalistyki operowej

 

Wacław Panek

Z historii polskiej wokalistyki operowej

Wydanie I (2009)
Format A-5
Objętość 74 str., papier kredowy, przykłady nutowe, zdjęcia archiwalne
ISBN 978-83-61368-06-9
Cena 10 zł (z VAT)

Profesor Walentyna Węgrzyn-Klisowska z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pisała: „Dzieje i rozwój polskiej wokalistyki operowej nie stały się dotąd przedmiotem oddzielnej pracy. Toteż z wielkim zainteresowaniem można przyjąć rozważania Wacława Panka o początkach działalności pierwszego polskiego operowego teatru narodowego, jego repertuarze, twórcach i śpiewakach. /…/ Esej jest podzielony na trzy wyraziste części: pierwsza opera polska, pierwsze polskie śpiewaczki i pierwsi polscy śpiewacy…”