Wiedza o kulturze - podręcznik - nowa podstawa programowa 2012

PONOWNE DOPUSZCZENIE przez MEN 2015
nr ewidencyjny w wykazie: 366/2011/2015

Wacław Panek

Wiedza o kulturze
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Wydanie 3 skorygowane (2015)
Format B-5
Objętość 144 str.
ISBN 978-83-61368-16-8
Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 366/2011/2015

Pierwszy w Polsce dopuszczony przez MEN podręcznik do "Wiedzy o kulturze" z nową podstawą programową 2012.

 

„Przedmiot wiedza o kulturze uczy pojmowania otaczającego nas świata w perspektywie tak szerokiej, jak żaden z innych przedmiotów szkolnych. Tak więc zarówno wiedza o kulturze, jak i prowadzący ją nauczyciel – to Wasi przewodnicy w procesie zrozumienia świata w jego wielowymiarowym kształcie”.

     Wacław Panek, Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Polskie w Wołominie 2012, s. 123

 

Od wydawcy

Oddajemy do rąk Państwa podręcznik niezwykle interesujący w treści i bogaty w formie ilustracyjnej. Jest on przy tym krótki (144 stron), zwięzły, bardzo przystępny i zrozumiały dla ucznia dzięki prostocie swojej narracji i nawigacji, napisany dobrą polszczyzną.

Nasz podręcznik ściśle realizuje nową podstawę programową 2012 MEN, a jednocześnie, dzięki ciekawej narracji autorskiej (wynikającej z wieloletnich i różnorodnych doświadczeń), staje się miejscami wręcz opowieścią osobistą.

Dr Wacław Panek (www.waclawpanek.pl) jest postacią iście renesansową w dzisiejszym świecie kultury: pisarz (z dorobkiem ponad 50 książek), dramaturg, scenarzysta, leksykograf, biografista, tłumacz i wydawca, badacz i wykładowca uczelni wyższych, współtwórca oraz juror festiwali, konferansjer koncertów, animator krajowego i regionalnego ruchu kulturalnego, a przez pewien czas także doradca ministra kultury K. Dejmka, twórca autorskich programów radiowych i telewizyjnych, ekspert teleturniejów i komentator telewizyjny, autor librett musicalowych i piosenek… Owe wieloaspektowe, zdobywane przez lata doświadczenia pozwoliły na stworzenie wyjątkowo obszernej i zróżnicowanej oferty ćwiczeń i zadań dla ucznia. Nauczycielowi zaś pozwala to na dokonanie szerokiego wyboru zadań, w zależności od poziomu i potrzeb danej klasy czy szkoły. Z kolei kilkudziesięcioksiążkowe doświadczenie pisarsko-warsztatowe zaowocowało tym, by o sprawach trudnych i skomplikowanych wyrażać się w sposób jasny, celny i przystępny, bez używania pseudonaukowej gwary.

Nie chcąc być gołosłownym, wydawca pozwala sobie zaprezentować Państwu przykładowo niektóre fragmenty podręcznika:

Spis treści - pobierz

W dolinach wielkich rzek… - pobierz

Sztuka współczesna /fragmenty/ - pobierz

Kultura i społeczeństwo, Komunikacja kulturowa - pobierz

Świat najbliższy, Kontakty z kulturą, Kultura osobista - pobierz

Sytuacja kultury w dzisiejszej Polsce – ćwiczenia - pobierz

 

Fragmenty opinii rzeczoznawców Ministerstwa Edukacji Narodowej:

„Podręcznik zawiera bogaty materiał rzeczowy, dostosowany językowo do poziomu uczniów szkół średnich /…/ Autor ma swój specyficzny styl…”

prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki – Uniwersytet Warszawski

„Podręcznik jest opracowany w sposób wysoce kompetentny, przejrzysty i zawiera maksimum niezbędnych informacji /…/ podanych w atrakcyjnej, łatwo przyswajalnej formie. Posiada bardzo przejrzysty system nawigacji, rozgraniczający poszczególne moduły tekstu rodzajem czcionki i kolorystycznie…”

prof. dr hab. Jacek Bartyzel – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

„Podręcznik Wacława Panka /…/ zawiera usystematyzowaną prezentację wszystkich treści nauczania ujętych w nowej podstawie programowej. /…/

Przedstawienie rzeczywistości kulturowej jest jasne, proste i zwięzłe /…/ Plan mentalny materiału nauczania oraz szaty graficznej w sposób interesujący i zrozumiały wyjaśnia pojęcia i terminy oraz zasady ich stosowania. /…/

Proponowane nauczanie otwarte, w tym uczenie się, łączy ze sobą zasady ekspresywne z kognitywnymi. Autor włącza w sfery kształcenia, poznawania i wychowania wszystkie sfery inteligencji zmysłowej, intelektualnej i emocjonalnej /…/

Pedagogizacja materiału jest bardziej widoczna w metodycznie rozpisanych ćwiczeniach, ewaluacjach i zadaniach do uczenia się. /…/ Sugerowane metody pozwalają nauczycielowi na: nauczanie indywidualne, pracę w grupach, rozmowę, dialog twórczy, projektowanie, warsztaty”.

mgr Stefan Olbert – Uniwersytet Rzeszowski

 

Nr ewidencyjny w wykazie MEN podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego: 366/2011