Wacław Panek - autor podręcznika do wiedzy o kulturze

Wacław Panek (ur. 22 VII 1948 w Opolu) – muzykolog i doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Ukończył PŚSM w Opolu (w klasie fortepianu), muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, a doktoryzował się na Uniwersytecie Opolskim.

Jest pisarzem (z dorobkiem ponad 50 książek), dziennikarzem (m.in. „Poglądy”, „Teatr”, „Kultura”, „Jazz”, „Ruch Muzyczny” – autor ok. 6000 artykułów, w 1986 założył pierwsze profesjonalne czasopismo show-businessu „Forum Rozrywki”, a w 1991 – pierwszy tygodnik województwa stołecznego „Wieści Podwarszawskie”). Był też komentatorem telewizyjnym (m.in. „Panorama” TVP2, „Pegaz” TVP1, „Camerata” TVP1), ekspertem teleturniejów (m.in. „Wielka gra”), scenarzystą i prowadzącym autorskie programy TV (m.in. „Muzyka i polityka” TVP2) oraz radiowym komentatorem muzycznym (PR I program)

W swoim bogatym dorobku pisarskim był zarówno biografistą (m.in. trylogia Kariery i legendy, Jan Kiepura), leksykografem (autor pierwszej w Polsce Encyklopedii muzyki rozrywkowej, autorem artykułów i haseł do innych encyklopedii, m.in. do Wielkiej encyklopedii PWN), tłumaczem (leksykon E. Berendta Od raga do rocka), autorem podręczników (m.in. Świat muzyki dla gimnazjów, Wiedza o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych) a także dramaturgiem (sztuki teatralne, libretta musicalowe) i tekściarzem (m.in. tekst pierwszego polskiego oratorium poświęconego Sybirakom Zesłani, polski tekst muzyczny hymnu Gaude, mater Polonia, teksty piosenek dla dzieci np. Wyczaruję ci bajkę).

W działalności naukowej m.in. zaprojektował i kierował w OBOP pierwszymi w naszym kraju badaniami zawartości muzycznej programów Polskiego Radia, zainicjował powstanie nowej dziedziny naukowej – pieśnioznawstwa, ustalił kanon polskiej pieśni narodowej (Polski śpiewnik narodowy), opracował dzieje hymnów polskich (Hymny polskie), był wykładowcą na kilku uczelniach (m.in. WSP w Kielcach, Akademii Muzycznej w Warszawie).

Przez wiele lat jako konferansjer prowadził koncerty, był współtwórcą i szefem artystycznym kilku festiwali (m.in. Mazowieckiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”), jurorem wielu innych festiwali (m.in. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu czy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce).

Jest laureatem nagród literackich i prasowych (m.in. Nagrody Europejskiej Uniwersytetu w Padwie „Premio Europeo’89”).

Zob. też: www.waclawpanek.pl