Kultura muzyczna Ormian polskich


 

Zbigniew Kościów

Kultura muzyczna Ormian polskich

Wydanie I (2011)
Format A-5
Objętość 122 str., oprawa twarda, papier kredowy, przykłady nutowe, zdjęcia archiwalne
ISBN 978-83-61368-14-4
Cena 15 zł (z VAT)

 

Najwybitniejszy znawca muzyki Ormian polskich i jej dokumentalista Zbigniew Kościów dziesiątki lat rejestrował fonograficznie tę muzykę, pisał o niej książki i artykuły, przygotował materiał dźwiękowy i tekstowy, który stał się punktem wyjścia do skomponowania przez Stanisława Śmiełowskiego trzech Liturgii Ormian polskich (Bożonarodzeniowej, Wielkanocnej i Żałobnej).
W tej książce Autor podsumowuje historię kultury muzycznej Ormian polskich od jej pierwszych śladów w średniowieczu po XX wiek. Jest to pierwsza praca tego typu w polskiej i światowej muzykografii.