Hymny polskie


Hymny polskie

Wacław Panek

Hymny polskie

Wydanie IV rozszerzone (2008)
Format B-5, oprawa twarda, papier kreda 170g, kolor
Objętość 112 str.
ISBN 978-83-922684-4-4
Cena 35 zł (z VAT)
Od 10 do 20 egzemplarzy - cena wynosi 25 zł (z VAT)
Od 20 do 50 egzemplarzy - cena wynosi 23 zł (z VAT)
Powyżej 50 egzemplarzy - cena wynosi 20 zł (z VAT)

Przedstawiamy Państwu książkę niezwykłą. Jest ona wyjątkowa zarówno pod względem treści, jak i formy. Jej treścią są pieśni hymniczne, najbliższe polskim sercom przez całe tysiąclecie istnienia państwa polskiego. W formie natomiast łączy ona tekst słowny z zapisem nutowym i reprodukcjami malarstwa narodowego. (Taką formułę książki wprowadził po raz pierwszy Wacław Panek w 1988 roku w swoim śpiewniku Marsz, marsz Polonia, wyróżnionym Nagrodą Europejską „Premio Europeo ‘89” Uniwersytetu w Padwie.)
Hymny polskie Wacława Panka to albumowa, muzyczno-malarska książka historyczna, poświęcona 20 najważniejszym polskim pieśniom hymnicznym. Zawiera nuty, pełny tekst i omówienie historii danej pieśni na tle dziejów ojczystych wraz z przykładami malarstwa narodowego tematycznie z tą pieśnią związanymi. W zakończeniu książki publikujemy po raz pierwszy w Polsce poczet orłów królewskich: od orła Bolesława Chrobrego (na monecie), po orła Stanisława Augusta Poniatowskiego (na chorągwi). Całość uzupełniają noty biograficzne autorów pieśni.
We wstępie do książki Autor pisze m.in.: „W tysiącletniej historii naszego narodu szczególne znaczenie miały i mają pieśni hymniczne; podniosłe, uroczyste, sławiące ludzi, czyny i zdarzenia, pieśni, przy których odczuwamy dreszcz emocji, wzruszenie. Pieśni hymniczne były i są naszym znakiem rozpoznawczym i zawołaniem wspólnoty narodowej. /…/ Dlatego mam nadzieję, że książka ta /…/ stanowić będzie swoisty przewodnik narodowy każdego wchodzącego w życie młodego Polaka.”W książce Hymny polskie znajdziecie Państwo m.in. takie pieśni jak:
Gaude, mater Polonia – pierwszy polski hymn królewski ostatnich Piastów (pieśń powstała w 1253 roku z okazji kanonizacji pierwszego polskiego świętego, biskupa Stanisława ze Szczepanowa, patrona Polski);
Bogurodzica – pierwszy w języku narodowym hymn rycerski i pieśń królewska Jagiellonów (powstała najprawdopodobniej w XIV wieku);
Modlitwa za Rzecz Pospolitą naszą i za Króla – z 1559 roku, uznawana przez wielu historyków za pierwszy nasz hymn państwowy, bo utożsamiała króla z państwem i narodem;
Mazurek Dąbrowskiego – polski hymn państwowy od czasów odzyskania niepodległości po okresie rozbiorowym;
Boże, coś Polskę –hymn religijny i narodowy Polaków, powstały w II dekadzie XIX w.;
Warszawianka – hymn narodowowyzwoleńczy zrodzony w okresie powstania listopadowego, na początku 1831 roku;
Gdy naród do boju – hymn chłopów polskich, który powstał około 1848 roku;
Marsz, marsz Polonia – nieoficjalny hymn Polonii na świecie;
Wszystko, co nasze – hymn harcerski powstały w 1912 r. jako „Marsz skautów”;
Morze, nasze morze – hymn polskiej marynarki wojennej.

Przykładowe strony albumu - pobierz