Artur Honegger

 

Zbigniew Kościów

Artur Honegger

Wydanie I (2005)
Format A-5
Objętość 118 str., papier kredowy, przykłady nutowe, zdjęcia archiwalne
ISBN 978-83-922684-3-7
Cena 12 zł (z VAT)

Biografia Artura Honeggera jest pierwszą polską książką przedstawiającą zarys twórczości tego najbardziej znanego kompozytora szwajcarskiego, jednego z czołowych przedstawicieli słynnej francuskiej „Grupy Sześciu”. Sam o sobie mawiał: „…jestem mieszaniną Francuza i Szwajcara. We Francji przeżyłem większą cześć życia, studiowałem tu, jakbym był Francuzem, mając jednak w sobie jakiś szwajcarski rdzeń, to co Milhaud nazywał moją helwecką wrażliwością”.