Albert Lortzing

 

Zbigniew Kościów

Albert Lortzing

Wydanie I (2010)
Format A-5
Objętość 112 str., papier kredowy, przykłady nutowe, zdjęcia archiwalne
ISBN 978-83-61368-09-0
Cena 12 zł (z VAT)

Kolejna opowieść Zbigniewa Kościowa o mało znanych u nas kompozytorach, a jest nią pierwsza polska książka biograficzna przedstawiająca Gustawa Alberta Lorzinga, mistrza komizmu muzycznego, uznawanego też za najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiej opery komicznej I połowy XIX wieku.