Wiedza o kulturze: laureaci - scenariusze zajęć wok

Praca zbiorowa

Laureaci (I Ogólnopolski Konkurs na Scenariusz Zajęć Wiedzy o Kulturze)

Wydanie I (2004)
Format B-5
Objętość 96 str.
ISBN 83-920378-0-4
Cena: egzemplarz bezpłatny

Książka zawiera scenariusze siedmiu autorów, które zostały nagrodzone na tym konkursie. Pozostałe scenariusze zakwalifikowane przez jury do druku, zostały opublikowane w książce Nauczyciele - nauczycielom.

"Dialog poprzez wieki czyli o funkcjach sztuki" - praca Małgorzaty Borudzińskiej-Frąk i Beaty Olczykowskiej z Radomia, laureatek I nagrody - pobierz