Nauczyciele - nauczycielom - scenariusze zajęć

Praca zbiorowa

Nauczyciele - nauczycielom
Scenariusze zajęć wiedzy o kulturze

Wydanie I (2004)
Format B-5
Objętość 320 str.
ISBN 83-920378-8-X
Cena: egzemplarz bezpłatny

Praca zbiorowa pod red. Barbary Klimczak jest plonem ogólnopolskiego konkursu. Znajdują się w niej różnorodne scenariusze i konspekty zajęć napisane przez kilkudziesięciu nauczycieli z całego kraju, wybrane i zakwalifikowane do druku przez jury.

Przykładowe scenariusze zajęć wiedzy o kulturze do pobrania: 

W kręgu różnych tekstów kultury - pobierz

Reklama jako sztuka perswazji - pobierz

Hip−hop czyli granie, malowanie, rymowanie - pobierz

Są kultury i „kulturzyska”… - pobierz

Ciało ludzkie − tekst kultury - pobierz

„Rodzaj błękitu” – czyli Wasyl Kandyński i Miles Davis - pobierz

Wybory Miss i Mistera kultury osobistej - pobierz

Kultura osobista - pobierz