Wiedza o kulturze - przewodnik dla nauczycieli - z nową podstawą programową 2012

Wiedza o kulturze - Przewodnik dla nauczycieli, (wok, woku)

Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska

Wiedza o kulturze
Przewodnik dla nauczycieli

Wydanie 1 (2012)
Format B-5
Objętość 74 str.
ISBN 978-83-61368-12-0
Cena: egzemplarz bezpłatny dla nauczycieli pracujących z podręcznikiem naszego wydawnictwa
Pobierz przewodnik dla nauczycieli

MAŁGORZATA LATOCH-ZIELINSKA - adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Redaktornaukowy książki Animacja działań kulturalnych. Wyzwanie współczesności. Autorka ponad 50 publikacji w tomach zbiorowych i czasopismach z dziedziny dydaktyki j. polskiego i edukacji kulturalnej, ewaluacji i diagnostyki szkolnych osiągnięć uczniów. Zainteresowania naukowe: efektywność kształcenia, e-learning, wykorzystanie ICT w procesie kształcenia, edukacja kulturalna, kształcenie nauczycieli.IWONA MORAWSKA - z wykształcenia polonistka; doktor nauk humanistycznych, wieloletnia nauczycielkajęzyka polskiego i wiedzy o kulturze; adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznychw Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie; autorka wielu publikacji z zakresu kształcenia polonistycznego i kulturowego.

Spis treści Przewodnika dla nauczycieli (woku) - pobierz
1. Plan wynikowy realizacji materiału przedmiotowo-programowego - pobierz - PDF, Word
2. Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze - pobierz
3. Uczeń wobec tekstów kultury - propozycje rozwiązań metodycznych - pobierz
4. Motywacja i motywowanie w dydaktyce wiedzy o kulturze - pobierz
5. Metoda projektu w teorii i praktyce edukacyjnej (przykłady zastosowania) - pobierz