Wiedza o kulturze - program nauczania - z nową podstawą programową 2012

Iwona Morawska, Wacław Panek

Wiedza o kulturze
Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych

Wydanie 1 (2012)
Format B-5
Objętość 24 str.
ISBN 978-83-61368-11-3
Cena: egzemplarz bezpłatny dla nauczycieli pracujących z podręcznikiem naszego wydawnictwa
Pobierz program nauczania

W założeniu autorów programu nauczania kształcenie powinno być oparte w dużej mierze na praktyce kulturopoznawczej. Sygnalizowane na lekcjach treści znajdą bezpośrednie odniesienie do praktyki, a przy tym odwoływać się będą do dzisiejszego środowiska kulturowego ucznia oraz jego potrzeb, doznań i przemyśleń.   IWONA MORAWSKA - z wykształcenia polonistka; doktor nauk humanistycznych, wieloletnia nauczycielkajęzyka polskiego i wiedzy o kulturze; adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznychw Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie; autorka wielu publikacji z zakresu kształcenia polonistycznego i kulturowego. WACŁAW PANEK - pisarz i dramaturg, doktor nauk humanistycznych, autor ponad 50 książek poświęconychkulturze (w tym także podręczników oraz pierwszego w Polsce programu nauczania wiedzy o kulturze, dopuszczonego przez MEN w 2002 roku).